Κατασκευή και τοποθέτηση καγκελων σε νεα τριώροφη κατοικία στα Βρηλισια Αττικής

  • Κατασκευή από κάθετες λαμες 40χ6
  • Οριζοντιο στρατζαριστο 20χ20
  • Οριζόντιο στρατζαριστο στο κάτω μέρος 40χ20
  • Οριζόντια κουπαστή 80χ20

 

κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση

Κάγκελα οικίας κατασκευή και τοποθέτηση
Ετικέτες: