Κατασκευή μεταλλικού παραθύρου περιστρεφόμενου.

  • κατασκευασμένο από γωνία 30χ30 περιμετρικά και ταφ 30 εσωτερικά
  • κατασκευάστηκε για την διακόσμηση του εσωτερικού χώρου του σπιτιου

Μεταλλικό παράθυρο περιστρεφομενο Μεταλλικό παράθυρο περιστρεφομενο

Μεταλλικό παράθυρο περιστρεφόμενο