Σιδερένια βάση ηλιακού θερμοσίφωνα

Κατασκευή βάσεων ηλιακού θερμοσιφωνα

Από κοιλοδοκους 80χ80χ3

Στηρίξη με χημικό ουπατ και ντιζα πάχους 16 χιλιοστά

Κατασκευή καγκελου για την ασφάλεια των επισκεπτών του ηλιακού

Σιδερένια βάση ηλιακού θερμοσίφωνα Σιδερένια βάση ηλιακού θερμοσίφωνα

Σιδερένια βάση ηλιακού θερμοσίφωνα